Nadační fond Severočeská voda

14.09.2020 10:18

Letošní prázdniny nám pomohl realizovat Nadační fond Severočeská voda. Ten nám částkou 20 000,-Kč přispěl na pořádání akce ,,Prázdniny 2020 - zajištění volnočasových aktivit pro děti z Klokánku Ústí nad Labem v Kempu Žandov v červenci 2020". Díky přidělené dotaci v rámci tohoto projektu bylo možné zajistit volnočasové aktivity pro děti z Klokánku Ústí nad Labem. Během těchto aktivit byl podpořen rozvoj osobnostních vlastností dětí, dále jejich pohybová aktivita. Rovněž byla podpořena jejich emoční a citová vazba vůči ostatním dětem v Klokánku, ale i také možnost poznání svých možností v jiném kolektivu, v jiném prostředí. V neposlední řadě došlo k poznávání krás přírody v areálu a jeho okolí.