Činnost Fondu ohrožených dětí, včetně jeho zařízení Klokánek, je podporována ze státních dotací z necelých 2/3. Zbylé výdaje je nutné hradit prostřednictvím získaných sponzorských darů, příspěvků ze strany nadací, firem a občanů, výtěžků z kulturních a sportovních akcí atd. Veškeré podpory si velmi vážíme a upřímně za ni děkujeme.

Klokánek v Ústí nad Labem sídlí v objektu bývalých jeslí, který byl Fondem ohrožených dětí odkoupen za spíše symbolickou  částku 250.000,-Kč. Na stavební úpravy však bylo nutné zajistit půjčku ve výši 15.000.000,-Kč, což se podařilo a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Ústí nad Labem, s kapacitou 28 dětí,  mohl zahájit svou činnost v prosinci r. 2012.