2021

-  Tatjana Spurná - LIMBA - výroba, doprava a montáž tří kusů vestavěných skříní v budově našeho Klokánku....v celkové hodnotě 49 500,-Kč
-  Bc. Julie Zrůstová - SZ GROUP, s.r.o. - materiální pomoc (potraviny, drogerie..), finanční hotovost...10 000,-kč..na vybavení nábytkem zařízení
-  Nadační fond Severočeská voda ....finanční dar ....30 000,-Kč na kompletní rekonstrukci koupelny našeho jednoho bytu
-  pan Václav Bukovič s manželkou.....sponzorský dar ve formě 5 ks notebook v celkové hodnotě 32.240,-Kč k zajištění distanční výuky našich dětí
-  Alena Skalová - Projekt " S láskou"....celoročně působí na našem Klokánku jako dobrovolník, zajišťuje volnočasové aktivity, animační a zábavné programy dětí
Alena Skalová - Projekt " S láskou"...finanční hotovost..19 000,-Kč...zajištění provozu zařízení
Ivana Komárková - HMF - elektromotory - finanční dar....30 000,-Kč na zajištění provozu našeho Klokánku
Ivana Komárková - HMF - elektromotory - finanční dar....30 000,-Kč na zajištění(tisk, grafika..) kalendáře Klokánku Ústí nad Labem
 Klaudy v.o.s. - finanční dar....30 000,-Kč na zajištění provozu našeho Klokánku
Dopravní podnik města Ústí nad Labem ……jízdné pro děti v hodnotě 15 000,-Kč