2019

Financování Klokánků ze strany státu zůstává stejné. Státní prostředky tvoří necelých 70% nákladů na provoz a my fungujeme díky podpoře hodných lidí. 
Děkujeme proto, s úctou: 
 
  • Sl. Mariana Puršová           finanční dar         1111,-Kč
  • Dopravní podnik města Ústí nad Labem       materiální pomoc ……jízdné pro děti v hodnotě 15 000,-Kč
  • p. Jaroslav Večerka        materiální pomoc ….. drogistické zboží v hodnotě 10 000,-Kč
  • ZO OS SOO při Městském obvodu ÚL –Severní terasa – finanční dar          3500,-Kč
  • Sbírka studentů a zaměstnanců VŠ zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty Prah za  finanční dar          2527,-Kč
  • Moto Banda Dětem materiální pomoc
  • Sokostav Sokolov  materiální pomoc
  • Andrea Vaiglová a Jaroslav Krejbich za lidskou a materiální pomoc
  • Sbírka zaměstnanců společnosti Provident ..... finanční dar 16 460,-Kč