2019

Financování Klokánků ze strany státu zůstává stejné. Státní prostředky tvoří necelých 70% nákladů na provoz a my fungujeme díky podpoře hodných lidí. 
Děkujeme proto, s úctou: 
 
 • Sl. Mariana Puršová           finanční dar         1111,-Kč
 • Dopravní podnik města Ústí nad Labem       materiální pomoc ……jízdné pro děti v hodnotě 15 000,-Kč
 • p. Jaroslav Večerka        materiální pomoc ….. drogistické zboží v hodnotě 10 000,-Kč
 • ZO OS SOO při Městském obvodu ÚL –Severní terasa – finanční dar          3500,-Kč
 • Sbírka studentů a zaměstnanců VŠ zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty Prah za  finanční dar          2527,-Kč
 • Moto Banda Dětem materiální pomoc
 • Sokostav Sokolov  materiální pomoc
 • Andrea Vaiglová a Jaroslav Krejbich za lidskou a materiální pomoc
 • Sbírka zaměstnanců společnosti Provident ..... finanční dar 16 460,-Kč
 • Podnikatelský poradenský servis, s.r.o.......finanční dar  50 000,-Kč
 • Michal Brandl - Drůbeží sen Modlany ....celoroční potravinová pomoc
 • Nadační fond Mana Potřebným...3 vstupenky do ZOO Ústí nad Labem. 
 • BlueLink International CZ, s.r.o............ finanční dar   8 000,-Kč
 • Amil Company, a.s.......doprava, dodání a montáž nových žaluzií a rolet, celoroční servis
 • pan Tomas Hora....finanční dar  5000,-Kč