2017

V tomto roce se podílejí na našem provozu tyto firmy, organizace, nadace a soukromé osoby.

 • Koutecký s.r.o. - finanční příspěvek ve výši  500,-Kč
 • Pí. Alena Charvátová - prodejna STYX OC Nový Smíchov - léky pro děti v hodnotě  1205,-Kč
 • Nadace Nova - finanční příspěvek ve výši   50 000,-Kč
 • Pí. Denisa Reifová - finanční příspěvek ve výši  5000,-Kč
 • p. Ing. Jaroslav Krejbich - finanční příspěvek ve výši  12 250,-Kč
 • Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - jízdné na dopravu v hodnotě 15 000,-Kč
 • Nadační fond Mana potřebným - drogerie, mléčná výživa, vstupenky do ZOO - v hodnotě 10 104,-Kč
 • Pí. Jana Janáková - drogerie, oblečení, hračky, stravenky.
 • Poradenství pro podniky - Aleš Klaudy, spol. s.r.o. - finanční příspěvek ve výši 50 000,-Kč
 • Pí. Irena Pokorná - 4 balíky oblečení - trička
 • Pracovníci Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha - východ - drogistické věci pro děti
 • Základní organizace OS SOO při Městském obvodu Ústí nad Labem - Severní  Teresa - finanční příspěvek ve výši  4000,-Kč
 • Pravidelný měsíční příspěvek 500,-Kč Simona Mikovcová
 • Pravidelné dodávky drogistického zboží, potravin, léků Andrea Vaiglová
 • Nadační fond MANA POTŘEBNÝM - Hygienickéa kosmetické přípravky v hodnotě 2800,-Kč
 • Jaroslav Večerka - drogistické zbožív hodnotě 10 000,-Kč
 • Koutecký s.r.o. - finanční příspěvekve výši   500,-Kč
 • Poradenství pro podniky - ALEŠ KLAUDY, spol. s.r.o. - finanční příspěvek ve výši   50 000,-Kč
 • Fond dalšího vzdělávání - finančnípříspěvek ve výší   9510,-Kč
 • Imunomedica a.s. - finančnípříspěvek ve výší  30 000,-Kč
 • p. Josef Novotný - finančnípříspěvek ve výši  500,-Kč

Podpora všech je pro nás velmi důležitá - s velkou úctou všem DĚKUJEME :)