2023

Požární služby Ústí nad Labem, spol. s.r.o. - kompletní revize hasících přístrojů, hydrantů a nouzového osvětlení, včetně vypracování revizních zpráv v budově Klokánku Ústí nad Labem 
Tatjana Spurná - LIMBA - výroba, doprava a montáž vestavěné skříně v budově našeho Klokánku....v celkové hodnotě 11.945,-Kč
Michal Brandl - Drůbeží sen Modlany ....celoroční potravinová pomoc
- Zaměstnanci firmy Pierburg s.r.o. finanční dar............ 3600,-Kč
Nadační fond Severočeská voda ....finanční dar ....20 000,-Kč na pořádání akce ,,Prázdniny 2023,,
Ivana Komárková - HMF - elektromotory - finanční dar....15 000,-Kč na zajištění provozu našeho Klokánku
Lenka Thinová.....finanční dar....10 000,-Kč na prázdninový pobyt
Norabel s.r.o. - finanční dar....25 000,-Kč na zajištění provozu našeho Klokánku
- Norabel s.r.o - finanční dar....25 000,-Kč na zajištění prázdnin, volnočasových aktivit a společné akce v rámci našeho Klokánku v roce 2023
ZO OS SOO při Městském obvodu ÚL –Severní terasa – finanční dar ............3000,-Kč