2024

Michal Brandl - Drůbeží sen Modlany ....celoroční potravinová pomoc
Knedlíkárna Ústí  ....celoroční potravinová pomoc
Požární služby Ústí nad Labem, spol. s.r.o. - kompletní revize hasících přístrojů, hydrantů a nouzového osvětlení, včetně vypracování revizních zpráv v budově Klokánku Ústí nad Labem 
- Aplica s.r.o. .....celoroční potravinová pomoc 
Delmax s.r.o. ...firma pro náš zajišťuje okamžitou pomoc v případě hávárie vody, zajištěje opravy, servis a pravidelné kontroly a výměny měřičů vody.
Ivana Komárková - HMF - elektromotory - finanční dar....7 000,-Kč na zajištění provozu našeho Klokánku
Tatjana Spurná - LIMBA - výroba, doprava a montáž vestavěných skříní a polic v budově našeho Klokánku....v celkové hodnotě 29.411,-Kč
ZO OS SOO při Městském obvodu ÚL –Severní terasa – finanční dar ............3000,-Kč