2013

Činnost Fondu ohrožených dětí, včetně jeho zařízení Klokánek, je podporována ze státních dotací z necelých 2/3. Zbylé výdaje je nutné hradit prostřednictvím získaných sponzorských darů, příspěvků ze strany nadací, firem a občanů, výtěžků z kulturních a sportovních akcí atd. Veškeré podpory si velmi vážíme a upřímně za ni děkujeme.

Klokánek v Ústí nad Labem sídlí v objektu bývalých jeslí, který byl Fondem ohrožených dětí odkoupen za spíše symbolickou  částku 250.000,-Kč. Na stavební úpravy však bylo nutné zajistit půjčku ve výši 15.000.000,-Kč, což se podařilo a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Ústí nad Labem, s kapacitou 28 dětí,  mohl zahájit svou činnost v prosinci r. 2012.

Nejvyšší částkou se na vybavení Klokánků podílí nadace Naše dítě a to ve výši 250.000,-Kč a Krajský úřad Ústeckého kraje s dotací na vybavení dalších bytů Klokánku ve výši 300.000,- Kč.

 Děkujeme

  • Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem za zapůjčení 10ks průkazek pro volnou jízdu dětí z Klokánku.
  • Okresnímu soudu v Teplicích za vybavení kanceláří PC technikou.
  • panu Zbyňkovi Pokornému, vydavateli časopisu Eliška, za pořízení 2 ks lednic do klokánčích bytů.
  • paní Ireně Kopřivové za drogerii a kosmetiku pro děti v hodnotě 5.045,-Kč.
  • panu Rudolfovi Kubincovi za 5l medu, který přišel vhod v chladných měsících :).
  • panu Zdeňkovi Vaněčkovi za rádio s CD přehrávačem a vybavení dětského pokoje.
  • panu Milanovi Venclíčkovi za částku 3.000,-Kč na nákup Elektro.
  • Statutárnímu městu Ústí nad Labem za částku 10.000,-Kč na vybavení bytů.