2022

-  Tatjana Spurná - LIMBA - výroba, doprava a montáž dvou víceúčelových skříní v budově našeho Klokánku....v celkové hodnotě 14 300,-Kč
Shigeri Takamatsu.....finanční dar....12 000,-Kč
Ivana Komárková - HMF - elektromotory - finanční dar....20 000,-Kč na zajištění provozu našeho Klokánku
Ivana Komárková - HMF - elektromotory - finanční dar....30 000,-Kč na obnovu vybavení Klokánku Ústí nad Labem
- Nadační fond Severočeská voda ....finanční dar ....30 000,-Kč na pořádání akce ,,Prázdniny 2022,,
ZO OS SOO při Městském obvodu ÚL –Severní terasa – finanční dar ............2500,-Kč
Michal Brandl - Drůbeží sen Modlany ....celoroční potravinová pomoc
- Požární služby Ústí nad Labem, spol. s.r.o. - kompletní revize hasících přístrojů, hydrantů a nouzového osvětlení, včetně vypracování revizních zpráv v
   budově Klokánku Ústí nad Labem