2022

-  Tatjana Spurná - LIMBA - výroba, doprava a montáž dvou víceúčelových skříní v budově našeho Klokánku....v celkové hodnotě 14 300,-Kč
Shigeri Takamatsu.....finanční dar....12 000,-Kč
Ivana Komárková - HMF - elektromotory - finanční dar....20 000,-Kč na zajištění provozu našeho Klokánku
Ivana Komárková - HMF - elektromotory - finanční dar....30 000,-Kč na obnovu vybavení Klokánku Ústí nad Labem
- Nadační fond Severočeská voda ....finanční dar ....30 000,-Kč na pořádání akce ,,Prázdniny 2022,,
ZO OS SOO při Městském obvodu ÚL –Severní terasa – finanční dar ............2500,-Kč
Michal Brandl - Drůbeží sen Modlany ....celoroční potravinová pomoc
- Požární služby Ústí nad Labem, spol. s.r.o. - kompletní revize hasících přístrojů, hydrantů a nouzového osvětlení, včetně vypracování revizních zpráv v
   budově Klokánku Ústí nad Labem 

Aleš Liber s manželkou .....finanční dar....10 000,-Kč na volnočasové aktivity našich dětí v době letních prázdnin

JAST UL s.r.o.. - finanční dar....10 000,-Kč na zajištění prázdnin 2023

- ACI - Auto Components International, s.r.o.....finanční dar....50 000,-Kč na prázdninový pobyt v roce 2023
Statutární město Ústí nad Labem - finanční dar....50 000,-Kč na zajištění provozu našeho Klokánku 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem ……jízdné pro děti v hodnotě 15 000,-Kč
- Ing. Jaroslav Novák ....finanční dar ....6 000,-Kč na pořádání akce ,,Prázdniny 2023,,
- Ing. Helena Nováková ...finanční dar ....5 000,-Kč na pořádání akce ,,Prázdniny 2023,,
- VADIM, s.r.o......finanční dar ....15 000,-Kč na pořádání akce ,,Prázdniny 2023,,
Lenka Šarše a kolektiv nadšených lyžařů Telnice.....finanční dar v celkové hodnotě...5200,-Kč na podporu činnosti našeho Klokánku
- Cristian Moschella - potřeby pro domácnost  na naše byty v celkové hodnotě ...2831,-Kč