Poděkování dárcům

16.01.2024 11:49

Milí dárci,

dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za vaše zapojení do sbírky pro děti z Klokánku Ústí nad Labem. Za rok 2023 jste nám vy, zákazníci Optiky Šimůnková Ústí nad Labem s. r. o., dohromady věnovali 2877,-Kč. Nesmírně si vaší pomoci a štědrosti vážíme. Díky vám můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují. Bez hodných lidí, kteří na nás myslí, bychom nemohli dětem poskytnout všechno, co potřebují a co si zaslouží. Velké poděkování patří také Optice Šimůnková Ústí nad Labem, za možnost umístění naší sbírkové pokladničky na prodejně. 

Pokud budete chtít dětem z Klokánku Ústí nad Labem přispět jinou cestou, zde přikládáme náš bankovní účet:

2401674574/2010.