Pro některé děti peníze nejsou - tisková zpráva

24.02.2016 10:46

Ministryně Marksová rozdává miliony na pěstounskou péči – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přitom bojují o přežití 

Praha 24. 2. 2016: Ministerstvo práce a sociálních věcí uznalo systémovou chybu ve financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), což je velký úspěch dosažený při jednání o financování těchto zařízení. Uznání systémové chyby je sice důležitý, avšak jen jeden krok.  Potřebné je nyní udělat i ten druhý, a to odstranit její dopady.
 

V důsledku zmíněné systémové chyby se zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celé republice dostala do deficitu ve výši 61,4 milionů korun. A tyto peníze dnes velmi chybí.
 

Navíc tato zařízení dosud neobdržela státní příspěvek na děti za loňský prosinec, přičemž odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou povinna odvádět v řádně stanovených termínech. Nebudou-li tyto prostředky včas odvedeny, nastupují sankce – v případě Fondu ohrožených dětí i exekuce, protože na odvody je navázán i splátkový kalendář za dluh vzniklý za minulého vedení.
 

Ministerstvo přitom již v lednu poslalo téměř půl miliardy korun určených pro doprovázející organizace. Tyto organizace doprovázející pěstouny jsou vesměs obecně prospěšné společnosti, které mají pomáhat výkonu pěstounské péče.  Na nich nejsou závislí ani pěstouni, ani děti jim svěřené. Naopak děti v zařízeních poskytujících jim okamžitou pomoc, jsou na státním příspěvku silně závislé.  Z těchto peněz se hradí strava, energie, mzdy. Tříměsíční zpoždění je pro tato zařízení fatální. Více než 1 000 dětí ve ZDVOP téměř tři měsíce nedostalo peníze na stravu, otop, oblečení – tedy na základní životní potřeby.
 

Na dotaz, kdy budou příspěvky zaslány na kraje, ministerstvo odpovědělo velmi vyhýbavě, a to, že se na tom již pracuje. Kraje však peníze stále nemají.  Pokud paní ministryně tvrdí, že nemůže protěžovat jednu, navíc „soukromou“ organizaci na úkor druhých, proč tedy protěžuje „soukromé“ doprovázející společnosti na úkor dětí? Na vysvětlenou, u obou zmíněných jde o stejný status, přesto FOD prezentuje jako soukromou organizaci.
 

Navíc se ukázalo, že tyto doprovázející organizace v loňském roce státní příspěvky nespotřebovaly a např. jen ve dvou krajích nevyčerpaly 35 milionů korun. Stále ještě hovoříme o rovných podmínkách???
 

Kde je slíbená pomoc předsedy vlády Sobotky, který nejen ve sdělovacích prostředcích, ale i osobním dopisem FOD slíbil, že pokud dojde k realizaci úsporných opatření a k restrukturalizaci ve FOD, bude mu pomoženo? Co brání přebytkové prostředky okamžitě poskytnout na dofinancování všech ZDVOP, které se stejně jako FOD dostávají do finančních problémů.
 

Nikdo nezpochybňuje roli profesionálních pěstounů, naopak vidíme jejich nezastupitelnost v tom, že malé děti, o které se tito pěstouni v převážné míře starají, nemusejí trávit dny v kojeneckých nebo jiných ústavech. Nicméně ZDVOPy jsou připraveny  se postarat zejména o sourozenecké skupiny se staršími dětmi kdykoli  - 24 hodin denně. Aby nedocházelo k tomu, že např. tři sourozenci na severní Moravě byli rozděleni a umístěni zvlášť ke třem profesionálním pěstounům. Je to skutečně v zájmu těchto dětí, o které nám jde především?
 

Namísto koordinované spolupráce v péči o ohrožené děti se snaží ministerstvo jeden z důležitých článků péče zcela vyhladovět a zničit. Jinak si jeho počínání, ani výroky paní ministryně nelze vysvětlit. Chápeme, že se ministerstvo rozhoduje na základě určitých analýz – nicméně ZDVOPy se o děti starají, nejsou prázdné, stále děti přijímají a těmto dětem je třeba právě teď dát najíst a postarat se o ně i přesto, že tři měsíce na ně stát neposlal ve stanovené lhůtě zákonem přiznaný příspěvek. 
 

Po všech dosavadních jednáních vidíme, že vůle dofinancovat tato zařízení tady je – pouze paní ministryně je k těmto problémům hluchá.
 

Co se ještě musí stát, aby ministerstvo pochopilo, že je nutné jednat rychle a koordinovaně? ZDVOPy  i profesionální pěstouni mají v systému péče o ohrožené děti své opodstatněné místo. Stavět tyto subjekty proti sobě je nesmyslné a neprofesionální. Bohužel přístup ministerstva silně přispívá k tomu, že jeden typ péče je výrazně protěžován oproti druhému na úkor dětí samotných.

 

Pro bližší informace kontaktujte:

 

Jan Vaněk, Fond ohrožených dětí, e-mail: jan.vanek@fod.cz, tel.: +420 724 667 683

Ing. Radka Maxová – poslankyně, e-mail: MaxovaR@psp.cz, tel.: +420 602 482 416

Zástupce ZDVOP 

Květa Hrubešová, e-mail: hrubesova@omnebonum.cz, tel: +420 602 290 243