6c) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vždy zajištěnu pro umístěné děti dostupnou zdravotní péči a péči psychologa. Pokud je zdravotní péče nebo péče psychologa zajišťována externě, pak zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní, kdo tuto péči pro zařízení zajišťuje a v jakém rozsahu. 

Pro umístěné děti zajištujeme zdravotní péči nejlépe v původním zdravotnickém zařízení dítěte. Pokud to, s ohledem na vzdálenost, není možné, využíváme
služeb Dětského zdravotního střediska v místě Klokánku, kde se dohodneme s dětským lékařem, který má aktuálně volnou kapacitu, na registraci dítěte. Ve spolupráci s původním pediatrem jsou dítěti ev. doplněna očkování, zajištěny preventivní prohlídky a zrealizována ev. další odborná vyšetření dítěte. 

Psychologickou podporu dětí řešíme individuálně. V případě, kdy k nám je umístěno dítě, které již psychologa navštěvuje, případně se stalo obětí trestného činu a je předpoklad, že z jedním z vyšetřovacích úkonů bude i psychologické vyšetření dítěte, případně probíhá soudní řízení, jehož součástí bude znalecký posudek z oboru psychologie - poté děti duplicitně šetřit nenecháváme, ale po domluvě s OSPODem s dítětem pracuje psycholog v rámci trestního anebo opatrovnického řízení.  

Jestliže se žádné psychologické vyšetření dítěte neplánuje, objednáváme  a doprovázíme dítě k externí psycholožce Klokánku, k Mgr. Evě Petrové, případně paní psycholožka dojíždí do Klokánku. Realizuje vždy nejméně 3 sezení s dítětem, než je z šetření písemný výstup. V případě dohody paní psycholožka realizuje i rodinné terapie, jejichž termíny opět zprostředkuje ZDVOP Klokánek.